CEDO SI CJUE

Prin hotărârea pilot din 25 aprilie 2017, Curtea a solicitat statului român, ca în termen de șase luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, să furnizeze, în cooperare cu Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei un calendar exact pentru punerea în aplicare a măsurilor generale adecvate apte să soluționeze problema supraaglomerării carcerale și a condițiilor inadecvate de detenție, în conformitate cu principiile Convenției astfel cum sunt enunțate în hotărârea pilot. Curtea a decis, totodată, amânarea cauzelor similare care nu au fost încă comunicate Guvernului Românei până la adoptarea măsurilor necesare pe plan național.(sursa Juridice. 28.04.2017 | Ruxandra PAȘOI, Daniela MIHAI)