DESPRE CABINET

În cadrul cabinetului individual de avocat “Lacrima Ciorbea”, clientul este tratat cu maxim respect și seriozitate garantata, primind soluții eficiente si flexibile pentru orice tip de problemă juridică adresată.

Competența profesională, eficiența și devotamentul sunt valori pe care le-am respectat încă de la inființarea cabinetului nostru de avocat, din dorința de a-i mulțumi pe cei care au apelat cu încredere sau care urmeaza să apeleze la serviciile noastre.

Preocuparea principala care ghideaza activitatea cabinetului nostru de avocat este oferirea cu maxima promptitudine si eficenta a unor solutii practice pentru clientii nostri, fara insa ca rapiditatea raspunsului sa afecteze înalta calitate a serviciului juridic.

 

LACRIMA CIORBEA – Curriculum Vitae

Date personale:

– născută la 5 octombrie 1955, în Municipiul Cluj Napoca, Județul Cluj, căsătorită cu Victor Ciorbea la 14 aprilie 1977, un copil major – Oana.

Naţionalitatea: Română.

Studii:

 • Facultatea de Drept, secţia Ştiinţe Juridice din cadrul Universităţii Babeş Bolyai, Cluj Napoca, promoţia 1978.

 • Examenul de licenţă în Studii Juridice, Drept Internaţional Public, tema – Suveranitatea de stat în lumina dreptului internaţional contemporan.

 • Masterat la materia Integrarea Europeană, Departamentul de masterat – Integrarea Europeană, din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir,Bucureşti,-2004-2006.

 • Doctorat nefinalizat la ASE-Managementul european-2006-2008

Activitatea profesională:

 • 1978- 1996- procuror(1992-1996-Prim procuror-Parchetul de pe lângă Judecătoria sector 1 Bucuresti)

 • 1996-1997 – avocat, Baroul Bucureşti.

 • 1997- 17 octombrie 2005, consilier juridic la Ministerul Justiţiei, Direcţia Integrare Europeană, Cooperare Euro Atlantică şi Programe.

 • 2004 – 2005- lector – Institutul Naţional de Administraţie.

 • 2005-2006 asistent universitar colaborator, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, domeniul – Teoria generală a statului şi dreptului.

 • 18 octombrie 2005-24 aprilie 2014, avocat asociat în cadrul Societății Civile Profesionale de Avocaţi – Ciorbea & Ciorbea – Baroul Bucureşti, România.

 • 24 aprilie 2014 -avocat -Cabinet Avocat – Lacrima Ciorbea

Specializare:

Drept penal, Drept procedural penal, Drept civil și Drept Comercial. Drept comunitar, Drepturile Omului

Cursuri de specializare urmate în ţară şi în străinătate:

 • 2000- Bucureşti, cursuri organizate de Institutul European Român şi Facultatea Catolică din Leuven, pe 3 domenii:

 

Justiţie şi Afaceri Interne,

 

Elaborarea politicilor comunitare,

 

Uniunea Economică şi Monetară

 

2000 – Londra – Curs organizat de Comisia Europeană în colaborare cu ONU în domeniul combaterii traficului de fiinte umane;

 

– Bucureşti, curs organizat de Comisia Europeană şi Ministerul Afacerilor Externe pe tema: Prezentarea Acquis-ului comunitar, rol, funcţii, programe. Structura şi normele dreptului comunitar.

 

2002- Cursuri de limba germană, terminologia juridică utilizată în cadrul Uniunii Europene.

 

2002- Haga – Programul Matra. Curs intensiv de drept comunitar în materiile Cap. 24 JAI.

 

2002- Strasbourg – ENA/CES. Curs organizat în domeniul combaterii migraţiei ilegale.

 

2003.- Bucureşti, Curs organizat de Comisia Europeană în cadrul Programului PHARE 2000, în domeniul acquis-ului comunitar în materia drogurilor.

 

2003 – Atena – Programul Comisiei Europene şi Fundaţia CECL din Grecia. Cursuri privind acquis-ului comunitar în domeniul Cooperării judiciare în materie penală şi civilă.

 

2003 – Sofia – Cursuri organizate de Pactul de Stabilitate şi ICMPD în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane.

 

2003 – Vizită de studiu la Ministerul Justiţiei de la Dublin.

 

2003 – Vizită de studiu la OLAF.

 

2005 – Vizită de studiu la Ministerul Justiţiei de la Bruxelles.

 

2005, Universitatea Europeană de vară, cursuri intensive de drept comunitar, organizate de I.E.H.E.I. Nisa şi Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir.

 

2002-2005- Grupul de lucru EPOC I şi EPOC II, sub programul Grotius II şi Agis I al Comisiei Europene, în cooperare cu Ministerele de Justiţiei de la Roma, Paris, Haga, Ljubljana şi Eurojust.

 

Martie 2000 – octombrie 2005, reprezentantul Ministerului Justiţiei în cadrul Comitetului Interministerial pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

Cooperarea cu Oficiul Taiex din cadrul Comisiei Europene.

I. Organizarea următoarelor expertize la Bucureşti:

1. septembrie 1999- expertizarea proiectului de lege privind ‘’ probaţiunea ‘’ – în

cooperare şi cu Consiliul Europei.

2. noiembrie 1999 – expertizarea proiectului de lege privind ‘’ executarea pedepselor ‘’ – în cooperare şi cu Consiliul Europei.

3. octombrie 2001 – expertizarea proiectului de lege privind ‘’ protecţia datelor ‘’ – în cooperare şi cu Consiliul Europei.

4. noiembrie 2001 – expertizarea proiectului de lege privind ‘’ traficul de fiinţe umane ‘’

5. ianuarie 2002 – expertizarea proiectului de lege naţională privind ratificarea Convenţiei ONU de la Palermo şi a celor doua protocoale ale sale.

6. martie 2003- proiectul legii privind comerţul electronic.

7. mai 2003- proiectul legii privind cyber crime.

II. Organizarea următoarelor seminarii la Bucureşti:

2002 – Cooperarea judiciară în materie penală.

2003- Prevenirea şi combaterea corupţiei.

2003 – Cooperarea judiciară în materie civilă.

2005 – Mandatul European de Arestare.

2005 – Aplicarea prevederilor art. 226 din TUE.

Activitatea internaţională.

Consiliul Europei 1997 /1999

1997 / 1999 reprezentanta Ministerului Justiţiei în două comitete de lucru PCPS şi PCPR .Lucrările au fost finalizate prin adoptarea unei Recomandări de către Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei.

Reprezentanta Ministerului Justiţiei la Comitetul Director pentru Probleme Penale, CPDP, Strasbourg, Consiliul Europei.

ONU. Membră în delegaţia României la Conferinţa la înalt nivel a ONU pentru semnarea Convenţiei privind combaterea criminalităţii organizate transnaţionale şi cele două protocoale adiţionale, decembrie 2000, Palermo.

Comisia Europeană.

1999 – 2005. Participarea la seminarii, conferinţe şi grupuri de lucru organizate de Comisia Europeană, în domeniul Cap. 24 Justiţie şi Afaceri Interne, Afaceri Judiciare, privind acquis-ul comunitar şi combaterea acţiunilor criminalităţii organizate, în special a traficului de fiinţe umane, migraţia legală şi ilegală, prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri, cooperarea judiciară în materie penală, extrădarea, mandatul european de arestare.

De exemplu:

1997- Strasbourg, tema: Combaterea criminalităţii financiare,

1999- Bruxelles, tema: Combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de persoane;

2000- Tunis, tema: Combaterea traficului de fiinţe umane în cadrul UE.

2001 – Bruxelles, Comitetul art. 36;

2001- Stocholm, tema: Combaterea traficului de fiinţe umane;

2002- Madrid, tema: Conflictele de jurisdicţie în materie penală în cadrul UE; 2003- Atena, tema: Combaterea traficului de fiinţe umane.

2003- Bruxelles, tema: Tratatele UE şi efectele acestora.

2003 – Stuttgart – tema: Combaterea acţiunilor criminalităţii organizate.

2004- expert în domeniul traficului de fiinţe umane din partea Ministerului Justiţiei la Comitetul de lucru la UE împotriva criminalităţii organizate şi Combaterea traficului de fiinţe umane.

2004- Roma, tema: Combaterea acţiunilor criminalităţii organizate în Sud Estul Europei.

2004 – Bruxelles, tema: Noul Acquis în domeniul azilului şi migraţiei.

2005- Bruxelles, tema: Pregătirea experţilor din România pentru Grupurile de lucru pe Cap. 24 JAI.

Pactul de Stabilitate şi ICMPD Viena.

2003, Sofia, tema: Combaterea traficului de fiinţe umane, Manual pentru uzul judecătorilor şi procurorilor .

Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune, Biroul Bucureşti:

2004, Polonia, tema: Evaluarea măsurilor luate în UE pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale.

2005, Tirana, tema: Permisul temporar de rezidenţă.

Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune, Biroul Bucureşti:

2005, expert la cele două seminarii organizate în beneficiul Reţelei judecătorilor români ce sunt specializaţi în soluţionarea cauzelor de trafic de fiinţe umane.

Christian Responsabilities for Public Affairs, Windsor Castle, Anglia.

1998-2012, participarea la conferinţele organizate pe teme de actualitate mondială.

Limbi străine:Engleza, Franceza.