SOLUȚIILE NOASTRE

CABINET INDIVIDUAL AVOCAT

LACRIMA CIORBEA

STRADA BLĂNARI, NR.23, ET.2, SECTOR 3, BUCUREȘTI,030061

Telefon:0745840852; email.lacrimaciorbea@gmail.com

——————————————————————————————————————————-

CURTEA DE APEL BUCURESTI

SECTIA a VIII a CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DOSARUL NR. 937/3/2018, sentinta civila nr. 6057 din 8 octombrie 2018

COMPLETUL 9 RECURS

TERMEN LA DATA DE 24 IUNIE 2019

SALA E/01, ORA 09.00

 

STIMATA DOAMNA PRESEDINTE

ONORATA CURTE,

Subsemnatii,…în contradictoriu cu intimatele parate:

Municipiul Bucureşti prin Primarul General, cu sediul social în Municipiul Bucuresti,Bulevardul Regina Elisabeta 47, București 030167, sector 5

Primaria sectorului 1 al Municipiului Bucuresti- Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti -prin Primar, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Bld. Banu Manta, nr.9, sector 1,

In temeiul prevederilor art. 49 ali.3, art.51, art.52 si urmatoarele din Codul civil formulam

 

CERERE DE INTERVENTIE

în interesul tuturor reclamantilor si va rugam sa o admiteti in principiu deoarece :

a) exista o legătura între cererea de intervenţie şi cererea principală;

b) justificam un interes real în formularea cererii.

– Apreciem ca in raport cu natura litigiului dintre recurentii reclamanti şi intimatii pârâti, intervenţia voluntară este admisibilă.

Avem un interes legitim în promovarea acestei cereri de interventie si anume apararea proprietatii noastre private.

Va rugam ca prin solutia ce o veti pronunta sa admiteti cererea de interventie  si pe cale de consecinta in baza dispozițiilor art.20 alin. 3 din Legea nr.554 din 2004 raportat la art. 488 alin.1 pct.8, art.496 din noul Cod de procedură civilă, sa admiteți recursul, să casați sentința primei instanțe, sa statuati ca nu opereaza exceptia indamisibilitatii si pe cale de consecinta sa trimiteti cauza la prima instanta pentru a efectua cercetarea fondului.

In sustinerea cererii de interventie formulate aratam urmatoarele:

La fel ca toti recurentii reclamanti din acest dosar aratam ca Intentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu este nelegala si abuziva, deoarece are ca efect incalcarea proprietatilor noastre prin diminuarea acestora si modificarea tuturor constructiilor(cladiri, garaje si garduri) prin demolarea acestora pe suprafete cuprinse intre 0.20 m si 3 m, constructii deja realizate in conditii de deplina legalitate.

Asa cum este realizata Intentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobilele deja construite pe baza PUZ si PUD existente la data eliberarii autorizatiilor de construire va duce la desfiintarea partiala pentru toate imobilele a instalatiilor privind utilitatile, respectiv, apa, canalizare, lumina si gaze.

HCGMB nr.294 din 28.11.2013, prin care a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal -PUZ -închidere inel median de circulatie la zona Nord-autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Soseaua Colentina, T4-Soseaua Nordului-Soseaua Pipera nu cuprinde nici un elemnet de modificare a strazii Intrarea Valului.

Totodata nu exista nici un aviz eliberat în baza Legii nr. 350 din 2001, privind amenajarea teritoriului si a urbanismului, anexa la HCGMB nr.294 din 28.11.2013 pentru modificarea prin largire a limitelor strazii  Intrarea Valului.

Potrivit cu HCGMB nr.294 din 28.11.2013, strazile ce vor suferi modificari pentru realizarea prin închidere a unui inel median de circulatie la zona Nord-autostrada urbana tronson cuprins intre Lacul Morii si Soseaua Colentina, T4-Soseaua Nordului-Soseaua Pipera, T4- sunt:strada Buciumat nr. 9, strada Ocna Sibiului nr. 49, strada Aviator Alex. Serbanescu nr. 3-5 si nr. 27, strada adiacenta strazii Nisipoasa si strazii Biharia, strada Cerceilor nr.2, strada Zagazului nr. 13-19 si 21-25.

Intentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu în ceea ce priveste modificarea limitelor strazii Intrarea Valului prin largirea limitelor acesteia si dimiunarea proprietatii subsemnatilor ne-a fost adusa la cunostința prin afis stradal lipit de Primaria sector 1 pe gardul imobilului de la nr.13, la data de 15 decembrie 2017, astfel incat actiunea impotriva acestui act administrative este admisibila.

Intentia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu bazat pe Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.294 din 28.11.2013, CF Puz Inel median T4 cu scopul largirii limitelor strazii Intrarea Valului din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, este un act administrativ individual ce produce efecte juridice fata de toti locuitorii de pe strada Intrarea Valului.

ÎN DREPT: Ne intemeiem cererea de interventie pe dispozitiile art. art. 49 alin.3, art.51, art.52 si urmatoarele din Codul civil .

PROBE: în susținerea cererii intelegem sa ne folosim de proba cu înscrisurile deja administrate, precum si de orice alt inscris necesar si util cauzei.

 

Cu aleasă considerație,

prin avocat Lacrima Ciorbea